Hypnoškolení, opravdu?

Před dalším pokračováním interakce s Rackem si potřebuji odskočit k závažnějšímu tématu lidské mentality a možnostem ve velmi blízké době.

Tento pojem hypnoškolení jsem potkal v rozsáhlé sérii Perry Rhodan. Jde o Sci-Fi příběh, jehož dobový začátek již prožíváme, ale zatím se událostně zásadně odlišujeme, především nevládneme ani nejbližšímu kosmickému prostoru. V mnoha příbězích jsou zde lidé zaučování hypnoškolením a to i pro přípravu běžné až všední pracovní činnosti.
Princip hypnoškolení je také již využit v mnoha filmech, jeden z mé první ligy je Trávníkář I. z roku 1992.

Avšak samotné slovo hypnoškolení je ve svém významu mnohem starší a principiálně zahrnuje jakékoliv ovlivňování psychiky, či vědomí, s následkem pozměnění vůči stavu před ovlivněním.
Těžká abstraktní věta zahrnující manipulaci podprahovým způsobem (wikipedie: podprahový signál), marketingové způsoby využívání slabostí mozku i mysli, také systematickou práci s textem a klíčovými slovy. To vše včetně sugestivního tlaku, který si mnohdy ani uvědomit opravdu nelze.
Není to pouze manipulace s negativním záměrem pro ovlivněného. Síla sugesce umí pomoci s vyrovnáním fantomových bolestí, s pomocí sugestivní hypnózy lze ovlivnit mnohé činnosti v těle skrze práci s myslí.

Ovlivnění, či navození určité atmosféry pro intenzivnější příjem informací je relativně běžné a využívané.

Když by mělo jít o pozitivní manipulaci, bylo by vhodné poukázat na provedení vnucování vědomostí ve filmech Johnny Mnemonic a Matrix. V obou ztvárnil hlavní postavu Keanu Reeves a z mého pohledu velice úspěšně.

Ačkoliv téma zlehčuji poukazem na filmy a knižní Sci-Fi sérii Perry Rhodan, je nutno si uvědomit, že podprahová manipulace byla realita již před mnoha desítkami let. Obálky některých časopisů mají až mysteriózní nádech a v některých chvílích nákupu neodoláte a doma se podivíte na co to … , nebo si uvědomujete, že ta touha zrovna po tomto výrobku je podivná. Nebo taky ne a řádky výše jsou pro vás jak z jiného světa.

Hypnóza mě zajímala již na střední škole a princip práce s hypnózou a posthypnotickými sugescemi v rámci přípravy terapie jsem si vyzkoušel v kurzu pana Zíky (osobní stránky zde). To ze mě jistotně nedělá ani odborníka a ani zasvěceného v oboru. Přesto vám toto téma přikládám k zamyšlení, protože aktuální stav umělé inteligence a potřebných periferií již umožnuje využití pro způsob školení přesahující naše dosavadní možnosti vzdělávání.
Jak však takovému systému dát důvěru? Jak překonat strach a dát se všanc takovému vlivu? Znovu podotýkám, že již nyní jsme v určitém posunu vnímání a různých hladinách vstřebávání informací neustále. Na toto téma lze na internetu nalézt mnoho příkladů i popisů principu funkčnosti. Takže jsme pod vlivem sugescí vnějšího světa… (tedy v čase mimo vlastní autosugesce)

Některé způsoby jsou přijaté jako v pořádku. Již zmíněný marketing, a práce s vjemy, a všude přítomné zobrazovací panely s nekončící smyčkou reklam. Obaly a děti, zvířátka, usměvavé rodiny a využívání pocitové symboliky pro překonání bariéry v mysli a zahnízdění pojmu v myšlenkách. Ušní červ je také příklad vsugerované sekvence.

Některé způsoby ovlivnění jsou možná na hraně, ale jsou možné, tedy zákony zneužití nedokonalosti mozku a mysli do určité míry tolerují.

Nyní se však dostáváme do stádia, kdy dokonalost vjemu zprostředkovaná umělou inteligencí může být závratná, zobrazovací zařízení umožňují naprosté pohlcení do děje a detailnost zvukového výstupu je již mnoho let za hranicí slyšitelnosti (lépe sluchové rozlišitelnosti). Rozšířená realita a četnost tohoto pojmu na internetu jen ukazuje, jak moc se nás již toto téma dotýká a také poukazuje, jak jsme již na tomto poli daleko.

Zbývá tedy jen vhodný výukový program a můžeme si užít závratnou jízdu vědomostmi.

Má to drobný háček, jen taková opravdu maličkost…po použití technologie tímto způsobem už nebudeme stejní, budeme ještě více lační po dalším vědění a tím více vystaveni hacku cesty vědomostí. Že je to už moc sci-fi?
Naprosto věřím, že takové programy výuky se již dávno vyvíjejí a mnohé mají úspěšnost využití. Ostatně, výcvik armádních složek ve virtuálním prostředí není zcela nové téma a tento  způsob řadím do pozitivního ovlivnění. Praktické využití kombinace rozšířené reality a plné virtuality pro zisk fyzického návyku a dovednosti.

Takové prostředí vjemového naplnění musí působit co nejvěrohodněji, musí působit sugestivně.

Příkladem uvedu práci s rozšířenou realitou a zahradničením. Roky pracuji se zelení a často si představuji, jak sázené stromky rostou, jak se jejich kořeny prorůstají zemí a sleduji na co naráží, jak které větve přirozeně zabírají prostor a jaký vliv má podrost a okolí. Na představu je to spíš snadné, stejně tak si lze představit prostřihy vzrostlých stromů a vliv světlosti koruny na zdraví dřeviny. A šlo by se rozepsat dál, ale k čemu by nám pak byla technika, kdyby to bylo tak jednoduché…

Základní úroveň je však již s nutnou spoluprací s umělou inteligencí, která senzoricky prozkoumává okolí a vytváří profily v okolí žijících živočichů a jejich vliv na typ sázené dřeviny. Projevy houbových onemocnění, větších živočichů a typologicky rozkládá všechny okolní vjemy do indexu průběhu. Zobrazovaná informace je vše o dřevině, výskytu parazitů v okolí a potřebných zásazích v čase. Dále prostorové umístění v zahradě a vliv času na vzrůst a kořenové ovlivnění s jinými dřevinami. Spolu s doporučeními podrostových rostlin, opět podle vlivů okolí a nutnosti chránění dřevin. A také bych mohl pokračovat, jde o mnohé parametry, které si běžně nejdříve načtete, pak prožijete a najednou máte pocit, že jsou součástí práce s dřevinami tak nějak až intuitivně…

Tedy s ohledem na nástin výše jde o 5 myšlenkových proudů, které se motají okolo zasazení dřeviny a jejím růstu v čase, což je hlavní osnova a další myšlenkové proudy jsou intenzivní podle pozornosti uživatele. Sledováním pozornosti oka a hlasové interakce s uživatelem lze určovat priority informací a rychlost vnímání. Zobrazovaný průběh růstu tak zahrnuje zároveň ukázku vzrůstu stromu ve zdravé podobě, s růstem nevhodných větví, ukázku parazitálního napadení a průběhu účinku léčiv, možné posílení obrany podrostem, informací o něm a třeba i vlivy průvanu a chladu v daném místě. Včetně průběhové statistiky počasí za mnoho let.

S umělou inteligencí můžeme zahrnout veškeré dostupné informace

S umělou inteligencí můžeme zahrnout veškeré dostupné informace a libovolně je poskládat pro intenzivní příjem a podle možností uživatele přizpůsobit sekvence myšlenkového proudu. Výsledkem bude, že za pár chvil od zasazení budeme mít v mysli veškeré potřebné informace pro zdravý růst dřeviny a péči o ní. Včetně všech dřevin okolních a potažmo celé zahrady. V jednom podání poskládaných myšlenkových proudů s podporou práce umělé inteligence.

Než tohoto stavu dosáhneme, musí nám umělá inteligence nejen rozumět, ale už i chápat proč toto potřebujeme vědět, aby téma  sama zahrnula do svého sebevzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *